Dự án

Khu nhà ở Long Toàn
Khu nhà ở Long Toàn
 • Quy mô: 223 nền

 • Tổng diện tích: 30.183.51m2

Star New City
Star New City
 • Quy mô: 237 sản phẩm

 • Tổng diện tích:   3.321.590m2

The Sun Bàu Bàng
The Sun Bàu Bàng
 • Quy mô:

   265 sản phẩm đất nền

   

   

 • Tổng diện tích: 24.995,1m2

   

Khu đô thị Long Hưng City
Khu đô thị Long Hưng City
 • Quy mô: 2187 nền

 • Tổng diện tích: 227 ha

Khu đô thị Marine City
Khu đô thị Marine City
 • Quy mô: 950 nền

 • Tổng diện tích: 28,3ha

Nam An New City - Bàu Bàng
Nam An New City - Bàu Bàng
 • Quy mô: 1045 nền đất

 • Tổng diện tích: 17.82 hecta

Baria Residence
Baria Residence
 • Quy mô:

 • Tổng diện tích: 7,7ha