Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam

31.08.2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà ở và đô thị Thăng Long Việt Nam; được thành lập vào ngày 26/01/2010, có vốn điều lệ là 120 tỷ đồng, sau đó nâng lên 380 tỷ đồng vào năm 2015.

Hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản

Kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Tư vấn kỹ thuật và hoạt động kiến trúc