Công ty cổ phần Thiết bị Thủy Lợi (HESCO)

01.09.2022

Công ty Cổ phần thiết bị Thủy Lợi (Hesco), được thành lập vào ngày 04/04/2003 hoạt động trong các lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh nhà ở, khách sạn, du lịch

Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt hệ thống xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng